Image
IATE

Projekt IATE (Interaktivní terminologie pro Evropu), který v roce 1999 zahájilo překladatelské středisko, je významným úspěchem v oblasti interinstitucionální spolupráce. IATE je v současnosti nejrozsáhlejší terminologickou databází na světě s přibližně 8 miliony termínů ve 24 úředních jazycích EU. V roce 2020 bylo v její veřejné verzi provedeno 36,5 milionu vyhledávání a v její interní verzi (přístupné pouze zaměstnancům EU) 21 milionů vyhledávání. 

Databáze IATE je veřejnosti k dispozici od roku 2007 a zahrnuje terminologické zdroje všech překladatelských služeb EU. Překladatelské středisko řídí technické aspekty projektu jménem partnerů projektu, kterými jsou překladatelské služby Evropské komise, Rady Evropské unie, Evropského parlamentu, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru / Výboru regionů, Soudního dvora, Evropské investiční banky a Evropské centrální banky. Zatímco před zahájením projektu měla většina uvedených institucí své vlastní terminologické databáze, dnes jsou všechny sbírky termínů sloučeny do jediné sdílené terminologické databáze IATE.

Rok 2018 byl pro databázi IATE dalším mezníkem – byla spuštěna její zcela nová verze. Nástroj byl s využitím nových technologií kompletně přepracován a nabídl větší interoperabilitu s nástroji třetích stran. Novinkou byl rovněž jeho vzhled a uživatelská zkušenost a dále důraz na jeho přístupnost a přizpůsobivost pro použití na různých zařízeních.

Další informace