Jedním z nejvýraznějších úspěchů interinstitucionální spolupráce je projekt IATE (InterAktivní Terminologie pro Evropu), který překladatelské středisko zahájilo v roce 1999. IATE obsahuje více než 8 milionů termínů ve 24 úředních jazycích EU, a v současnosti je tedy největší terminologickou databází na světě. V roce 2016 přijala její veřejná verze 36 milionů dotazů a interní verze (k níž mají přístup jen zaměstnanci EU) 18 milionů dotazů.


V této databázi, která je od roku 2007 k dispozici veřejnosti, jsou shromážděny terminologické zdroje všech překladatelských služeb EU. Překladatelské středisko řídí technické aspekty projektu jménem jeho partnerů: překladatelských služeb Evropské komise, Rady Evropské unie, Evropského parlamentu, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru / Výboru regionů, GŘ pro tlumočení Evropského parlamentu, GŘ pro tlumočení Evropské komise, Soudního dvora, Evropské investiční banky, Úřadu pro publikace a Evropské centrální banky. Zatímco před zahájením projektu měly téměř všechny uvedené instituce své vlastní terminologické databáze, dnes jsou všechny sbírky termínů z překladatelských služeb orgánů a institucí EU spojeny do jediné sdílené terminologické databáze IATE.