Jak se mohu ucházet o místo v překladatelském středisku?

Pro většinu svých činností, zejména v oblastech spojených s hlavní činností střediska, tj. s překlady, potřebuje překladatelské středisko kvalifikované pracovníky se specifickými znalostmi a zkušenostmi.

Příslušné informace naleznete na webových stránkách překladatelského střediska v oddíle nabídky pracovních míst.

Volná pracovní místa mohou být vyhlášena interně nebo externě.

Jak se mohu ucházet o místo dočasného zaměstnance?

Překladatelské středisko zaměstnává dlouhodobě dočasné zaměstnance za účelem plnění úkolů trvalé povahy.

Veškeré povinnosti a odpovědnosti překladatelského střediska a výběrových komisí, co se týká výběrových řízení bez ohledu na to, zda jsou tato řízení pořádána s plnou či částečnou pomocí ze strany Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), podrobně stanoví prováděcí předpisy.

Pokud se o systému podávání přihlášek on-line chcete dozvědět více, klikněte zde.

Mohu se ucházet o místo úředníka?

Výběrová řízení na místa úředníků jsou pořádána v souladu s přílohou III služebního řádu.

Personální oddělení používá příručku pro výběrové komise, která obsahuje shrnutí všech příslušných zásad a postupů a má výběrovým komisím při jejich práci a rozhodování sloužit jako vodítko.

Překladatelské středisko doposud pořádalo interní výběrová řízení pro obecné nebo specifické profily s cílem vypracovat rezervní seznamy vhodných uchazečů, které slouží jako podklad pro nábor zaměstnanců.

Tato výběrová řízení jsou otevřena pouze pro zaměstnance, kteří již v překladatelském středisku pracují.

Jak se mohu ucházet o místo smluvního zaměstnance?

Strategií překladatelského střediska je přijímat smluvní zaměstnance:

  • k posílení kapacity s ohledem na podpůrné funkce pro práci na projektech s omezenou dobou trvání,
  • k nahrazení úředníků / dočasných zaměstnanců (administrátorů (AD) nebo asistentů (AST)), kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, mají pracovní volno z rodinných důvodů nebo z důvodu nemoci či pracují na částečný pracovní úvazek.