Терминологичната работа се състои в създаването на пълни терминологични речници с изходни и целеви термини, определения, източници и контекстуални препратки, бележки и др., с цел тази информация да бъде включена в междуинституционалната терминологична база данни IATE (Интерактивна терминология за Европа).

Прочетете брошурите: