CDT-ACIII-2022-02 - Operational Support Agents

CDT-ACIII-2022-01 Service Desk Assistant

СЛУЖИТЕЛИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ (FG III)

Асистент по информационно обслужване (ACIII)

Технически сътрудници за подпомагане на работния (CDT-ACIII-2019/01)

АСИСТЕНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (CDT-ACIII-2018/01)

Технически лица за помощ при превод

Технически сътрудници в областта на превода

EN FR