Субтитриране

Субтитрирането е текстово представяне на устна реч от видеоматериал, така че текстът да се показва на екран. Услугата може да включва синхронизация на субтитрите с видеоматериала. Субтитрите могат да бъдат предоставени на оригиналния език на видеоматериала или на един или няколко други езици и се получават заедно с времеви кодове, които показват точния момент, в който се показва субтитърът и за колко време остава на екрана.

Транскрибиране

Транскрибирането е преобразуване на звуков и/или видео файл във висококачествен писмен текст. Това се извършва чрез технологии за преобразуване на реч в текст, а необработеният изходен материал след това се редактира от един от езиковите специалисти на Центъра. Крайният изходен писмен продукт може да включва времеви код и идентификация на говорещия, ако се изисква.

Автоматично транскрибиране

Автоматичното транскрибиране представлява автоматично преобразуване на звуков или видео файл в писмен текст чрез използване на технологии за преобразуване на реч в текст. Полученият необработен продукт не се редактира от човек, за разлика от услугата за транскрибиране.