Създаден през 1994 г., Центърът за преводи изработва днес средно 700 000 страници годишно за над 65 възложители в цяла Европа. Съвместно с увеличаващия се брой на официалните езици на ЕС и на тясно специализираните възложители, Центърът се разраства непрекъснато. С течение на годините Центърът за преводи се научи да отговаря на нарастващите нужди на своите възложители по отношение на форматите на документите, сроковете, областите на компетентност или изискваните многобройни езикови комбинации (около 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

На 28 ноември 1994 г. Съветът на Европейския съюз приема Регламент (ЕО) № 2965/94 относно създаване на Центъра за преводи.


1995
11

официални езика на ЕС

20 000

преведени страници

7

възложители

През 1995 г. е приет Регламент за изменение с цел разширяване на кръга на възложителите и предоставяне на роля в междуинституционалното сътрудничество на Центъра.

1996

Центърът започва да извършва преводи на първите марки на Общността за Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM).


1997
timeline info

Центърът напуска офисите си в центъра на град Люксембург и се мести в Nouvel Hémicycle в квартала Киршберг на Люксембург, където са разположени повечето институции на ЕС


1998
200 000

преведени страници

12

възложители

2001
timeline info

Влиза в действие Flosys. Това е авангарден ИТ инструмент, разработен в Центъра, който управлява всички процедури за превод от момента, в който възложителят изпрати документ на Центъра, до предаването на преведените версии на този документ.

Центърът стартира Nemo за управление на процеса за превод на марки на Общността.


2002
1 000 000

преведени страници

2003
timeline info

Европейската фондация за управление на качеството (ЕFQM) признава, че Центърът е „ангажиран за постигането на отлични резултати в Европа“


timeline info

Центърът е определен като вносител и ръководител на проекта за ІАТЕ (Интерактивна терминология за Европа) — съвместната терминологична база данни за всички институции/органи на Европейския съюз.


2004
20

официални езика на ЕС

Голямото разширяване на ЕС през 2004 г., което почти удвои броя на езиците на ЕС от 11 на 20, бележи началото на нова ера за Центъра.

2005

За своята десета годишнина Центърът организира конференция на тема „Езиково многообразие на всяка цена“.


2007
23

официални езика на ЕС

Центърът добавя допълнителни официални езици на ЕС към своя набор с присъединяването на България и Румъния към ЕС и признаването на ирландския език за официален език на ЕС, макар и с прилагане на дерогация.

Предоставен е достъп на широката публика до междуинституционалната терминологична база на ЕС, ІАТЕ.

2010
timeline info

Центърът организира конференция под надслов „Езикът на Европа. Превеждане за ЕС“ по случай 15 години от създаването си.

Центърът заменя Nemo с инструмента Tr@mark за управление на процеса за превод на марки на Общността.


2011

Центърът стартира ЕСНА-term — онлайн многоезична терминологична база, разработена за Европейската агенция по химикали.


2013
8 000 000

преведени страници

24

официални езика на ЕС, които включват вече и хърватския език

timeline info

Центърът се мести в настоящите си помещения в сградата Drosbach в центъра на град Люксембург и подписва споразумение за своето седалище с Великото херцогство Люксембург


2015
9 000 000

преведени страници

61

възложители

2016
64

възложители

timeline info

Центърът стартира еСdT, новата специализирана система за управление на преводния процес, която заменя предходната система Flosys.