Image
CdT Management Board

 

Центърът за преводи се управлява от управителен съвет. Ежедневната работа на Центъра, чието седалище е в Люксембург, се извършва от неговите служители, под ръководството на директора на Центъра.

В състава на управителния съвет на Центъра има титуляри и заместник–членове, които са представители на държавите — членки на ЕС, Европейската комисия и повечето от възложителите на Центъра.

При назначаването им в управителния съвет от членовете се изисква да подадат декларация за интереси съгласно политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Целта на тази декларация е да се установят възможни или действителни конфликти на интереси на членовете във връзка с членството им в управителния съвет, за да може при необходимост Центърът да предприеме подходящи мерки.

За справка с декларациите за интерес и автобиографиите на членовете на управителния съвет може да се използва препратката за търсене по-долу:

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Anna Gigantino
Full member
Salvatore Ricotta
Alternate member

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Anis Cassar
Full member
Chiara Petrolito
Alternate member

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Juhan Lepassaar
Full member

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Patrick Hamilton
Full member

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Roeland Woldhuis
Full member
Maria Molina-Sierra
Alternate member

Агенция на Европейския съюз за основните права

Nicole Romain
Full member
Michail Beis
Alternate member

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Eszter Karoliny
Full member

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Dietrich Neumann
Full member
Thibault de Maignas
Alternate member

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Andrew Smith
Full member
Mónika Azaola
Alternate member

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Guillaume de Roquigny-Iragne
Full member
Miguel Pereira
Alternate member

Европейска агенция за контрол на рибарството

Niall McHale
Full member
Rieke Arndt
Alternate member

Европейска агенция по морска безопасност

Dominika Lempicka-Fichter
Full member

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Marcus Angioni
Full member

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Marcus Angioni
Full member

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Marcus Angioni
Full member

Европейска прокуратура

Olivier Ramsayer
Full member
Gianluca Dianese
Alternate member

Европейска фондация за обучение

Erja Kaikkonen
Full member
Cécile Beelaerts
Full member

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Mary McCaughey
Full member
Hilary O'Donoghue
Alternate member

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Marcus Angioni
Full member

Европейски институт за иновации и технологии

Tzvetan Zafirov
Full member
Alice Fišer
Alternate member

Европейски институт за равенство между половете

Jane Shreckengost
Full member

Европейски орган за безопасност на храните

James Ramsey
Full member
Alessandra Fantini
Alternate member

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Rosemary de Sousa
Full member
Marie-Christine Ashby
Alternate member

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Karen Aimard
Full member
Antje Daume
Alternate member

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Corinna Frey
Full member
Stéphanie Wehrheim
Alternate member

Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Marcus Angioni
Full member

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Andrea di Carlo
Full member
Inge Buffolo
Alternate member

Служба на Общността за сортовете растения

Francesco Mattina
Full member

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Carlo M. Borghini
Full member
Vincent Declerfayt
Alternate member

Съвет на Европейския съюз

Katelijn Serlet
Alternate member

Австрия

Ulrike Köhler
Full member

Белгия

Andy Detaille
Full member
Bernard Latour
Alternate member

Германия

Matthias Gruber
Full member
Roland Schmieger
Alternate member

Гърция

Antonios Papadopoulos
Full member
Styliani Kromlidou
Alternate member

Дания

Carsten Sander
Full member
Erik Jessen
Alternate member

Естония

Mari Peetris
Full member

Ирландия

Eamonn Mac Aodha
Full member
Michael Williams
Alternate member

Испания

Alicia Cocero
Full member
Carlos Moreno
Alternate member

Италия

Filippo Ghersini
Full member
Mirko Costa
Alternate member

Кипър

Natassa Avraamides-Haratsi
Full member
Demetris Hasikos
Alternate member

Латвия

Māris Baltiņš
Full member
Arturs Krastiņš
Alternate member

Литва

Andrius Pauga
Full member
Aleksas Dambrauskas
Alternate member

Люксембург

Sylvie Lucas
Full member
Luc Scholtes
Alternate member

Малта

Donatienne Spiteri
Alternate member

Нидерландия

Wolfram Metz
Full member
Teresa Morris-Drew
Alternate member

Полша

Justyna Bator
Full member
Justyna Cichowska
Alternate member

Португалия

João Pina de Morais
Full member
Filipe Honrado
Alternate member

Румъния

Mihai Constandache
Full member

Словакия

Roman Suchý
Full member

Словения

Boštjan Zupančič
Full member
Tea Mejak
Alternate member

Унгария

Endre Gáspár
Full member

Финландия

Panu Kukkonen
Full member
Vesa Kulmala
Alternate member

Франция

Natacha Ficarelli
Full member
Clément De Libero
Alternate member

Швеция

Magnus Lärke
Full member
Jeffrey Ganellen
Alternate member