Image
CdT Management Board

 

Центърът за преводи се управлява от управителен съвет. Ежедневната работа на Центъра, чието седалище е в Люксембург, се извършва от неговите служители, под ръководството на директора на Центъра.

Управителният съвет се състои от представители на всяка от държавите — членки на ЕС, на Европейската комисия, както и на институциите, органите, агенциите и службите, които са клиенти на Центъра.

На 1 март 2022 г. Христос Елинидес, генерален директор на Генерална дирекция „Писмени преводи“ в Европейската комисия, беше назначен за председател на Управителния съвет.

Биография на председателя

Списък на членовете на управителния съвет

При назначаването им в управителния съвет от членовете се изисква да подадат декларация за интереси съгласно политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликти на интереси. Целта на тази декларация е да се установят възможни или действителни конфликти на интереси на членовете във връзка с членството им в управителния съвет, за да може при необходимост Центърът да предприеме подходящи мерки.

Политика по отношение на конфликти на интереси

За справка с декларациите за интерес и автобиографиите на членовете на управителния съвет може да се използва препратката за търсене по-долу:

Европейска комисия

Merit-Ene Ilja
Член
Marcus Angioni
Заместник
Christos Ellinides
Chairman

Европейски парламент

Valter Mavrič
Член
Véronique Rosenkranz
Заместник

Съвет на Европейския съюз

Katelijn Serlet
Член
Andreea Ivanescu
Заместник

Съд на Европейския съюз

Thierry Lefèvre
Член
Jurga Haenel
Заместник

Европейска централна банка

Rossana Villani
Член

Европейска сметна палата

Pilar Calvo Fuentes
Член
Pawel Szuba
Заместник

Европейски икономически и социален комитет

Eleonora Di Nicolantonio
Член
Florence Melaerts
Заместник

Европейски комитет на регионите

Eric Lavigne
Член
Elena Bravo Casado
Заместник

Европейска инвестиционна банка

Maria Bühler
Член
Thierry Fontenelle
Заместник

Европейски омбудсман

Marie-Pierre Darchy
Член
Alessandro Del Bon
Заместник

Европейска агенция за контрол на рибарството

Niall McHale
Член
Rieke Arndt
Заместник

Агенция на Европейския съюз за основните права

Nicole Romain
Член
Michail Beis
Заместник

Агенция на Европейския съюз за космическата програма

Patrick Hamilton
Член

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност

Ingrida Taurina
Член

Европейска агенция по отбрана

Gianluca Serra
Член
David Peers
Заместник

Европейска агенция по лекарствата

Alexios Skarlatos
Член
Monica Buch Garcia
Заместник

Европейска агенция по химикали

Shay O’Malley
Член
John Wickham
Заместник

Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Christos Georgiadis
Член
Miguel Pereira
Заместник

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Andrew Smith
Член
Mónika Azaola
Заместник

Европейска агенция по морска безопасност

Dominika Lempicka-Fichter
Член
Steven Dunlop
Заместник

Европейска агенция за околна среда

Katja Rosenbohm
Член
Gülcin Karadeniz
Заместник

Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда

Merit-Ene Ilja
Член

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Merit-Ene Ilja
Член

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията

Merit-Ene Ilja
Член

Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за малките и средните предприятия

Merit-Ene Ilja
Член

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет

Merit-Ene Ilja
Член

Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания

Merit-Ene Ilja
Член

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Anna Gigantino
Член
Salvatore Ricotta
Заместник

Европейски орган за безопасност на храните

James Ramsey
Член
Alessandra Fantini
Заместник

Агенция на Европейския съюз в областта на убежището

Anis Cassar
Член
Stephen Rizzo
Заместник

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Karen Aimard
Член
Antje Daume
Заместник

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането

Roeland Woldhuis
Член
Maria Molina-Sierra
Заместник

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Giorgio Travaini
Член

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Eszter Karoliny
Член

Европейска фондация за обучение

Sofia Sakali
Член
Cécile Beelaerts
Заместник

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Mary McCaughey
Член
Ciara Burbridge
Заместник

Европейски институт за равенство между половете

Jane Shreckengost
Член

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Rosemary de Sousa
Член
Marie-Christine Ashby
Заместник

Служба на Общността за сортовете растения

Francesco Mattina
Член

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Andrea di Carlo
Член
Inge Buffolo
Заместник

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането

Dietrich Neumann
Член
Mirela Mladenova
Заместник

Европейска прокуратура

Olivier Ramsayer
Член
Telemachos Telemachou
Заместник

Австрия

Ulrike Köhler
Член

Белгия

Andy Detaille
Член
Bernard Latour
Заместник

Германия

Matthias Gruber
Член
Roland Schmieger
Заместник

Гърция

Sofia Stamatelli
Член
Styliani Kromlidou
Заместник

Дания

Yasmin Labeni Pedersen
Член
Nadja Schou Lauridsen
Заместник

Естония

Mari Peetris
Член

Ирландия

Philip Grant
Член
Michael Williams
Заместник

Испания

Alicia Cocero
Член
Carlos Moreno
Заместник

Италия

Filippo Ghersini
Член

Кипър

Natassa Avraamides-Haratsi
Член
Demetris Hasikos
Заместник

Латвия

Māris Baltiņš
Член
Arturs Krastiņš
Заместник

Литва

Andrius Pauga
Член
Aleksas Dambrauskas
Заместник

Люксембург

Jean Olinger
Член
Nathalie Grignard
Заместник

Малта

Julie Bonello
Член
Donatienne Spiteri
Заместник

Нидерландия

Wolfram Metz
Член
Teresa Morris-Drew
Заместник

Полша

Kinga Drożdżal
Член
Justyna Cichowska
Заместник

Португалия

Carlos Duarte
Член
Filipe Honrado
Заместник

Румъния

Mihai Constandache
Член

Словакия

Roman Suchý
Член

Словения

Boštjan Zupančič
Член
Jana Zidar Forte
Заместник

Унгария

Endre Gáspár
Член

Финландия

Eeva Kaunismaa
Член

Франция

Natacha Ficarelli
Член
Pierre-Louis Lobel
Заместник

Хърватия

Marija Kaluđer
Член
Tatjana Pantić Mikulić
Заместник

Швеция

Marie Van Dorrestein
Член
Jeffrey Ganellen
Заместник