Image
IATE

Проект IATE (Интерактивна терминология за Европа), стартиран през 1999 г. от Центъра за преводи, е значително постижение за междуинституционалното сътрудничество. С приблизително 8 милиона термина, които обхващат 24-те официални езика на ЕС, днес IATE е най-голямата терминологична база данни в света. През 2020 г. на страницата й с открит достъп са направени 36,5 милиона запитвания, а на тази с ограничен достъп (само за служители на ЕС) — 21 милиона.

IATE е достъпна за обществеността от 2007 г. и обединява терминологичните ресурси на всички служби за превод на ЕС. Центърът за преводи управлява техническите аспекти на проекта от името на партньорите на проекта, които са службите за превод на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейския парламент, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет/Комитета на регионите, Съда на Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка. Преди да стартира проектът, всички тези институции имаха своя собствена база данни от термини, а днес всички техни терминологични сбирки са обединени в единна терминологична база данни на ІАТЕ за общо ползване.

През 2018 г., с пускането на най-новата версия беше постигната друга междинна цел за IATE. Инструментът беше изцяло преработен посредством нови технологии и осигури по-голяма оперативна съвместимост с инструментите на трети страни, наред с нов облик и оформление и с акцент върху аспектите на достъпността и приспособимостта между устройствата.

Допълнителна информация