Final accounts 2021

Finances Final accounts

Preliminary draft budget 2023

Finances Budget

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 2/2021

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2020

Finances Final accounts

Коригиращ бюджет № 1/2021

Финансови средства Бюджет

Предварителен проектобюджет за 2022 г

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 2/2020

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2019

Finances Final accounts

Коригиращ бюджет № 1/2020

Финансови средства Бюджет

Предварителен проектобюджет за 2021 г

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 2/2019

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2018

Finances Final accounts

Предварителен проектобюджет за 2020 г

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 1/2019

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 1/2018

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2017

Finances Final accounts

Предварителен бюджет за 2019 г

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. 

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 1/2017

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2016

Finances Final accounts

Предварителен бюджет за 2018 г

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 1/2016

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2015

Finances Budget

Предварителен проектобюджет за 2017

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2014

Finances Budget

Коригиращ бюджет № 2/2015

Финансови средства Бюджет

Предварителен проектобюджет за 2016

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 1/2015

Финансови средства Бюджет

Budget 2015

Finances Budget

Коригиращ бюджет № 2/2014

Финансови средства Бюджет

Final accounts 2013

Finances Final accounts

Коригиращ бюджет № 1/2014

Финансови средства Бюджет

Предварителен проектобюджет за 2015

Финансови средства Бюджет

БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.

Финансови средства Бюджет

Коригиращ бюджет № 2/2013

Финансови средства Бюджет

Предварителен проектобюджет за 2014 г

Финансови средства Бюджет