Следва да се има предвид, че ако даден документ не е наличен на езика, използван при търсенето, надсловът на публикацията ще се появи по подразбиране на английски език.
logo term

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Budget 20.10.2021 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 2/2021

Budget 18.9.2021 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 1/2021

Budget 31.5.2021 г.
logo term

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г

Budget 24.3.2021 г.
logo term

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

Budget 22.10.2020 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 2/2020

Budget 23.9.2020 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 1/2020

Budget 24.6.2020 г.
logo term

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2021 Г

Budget 9.4.2020 г.
logo term

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Budget 13.11.2019 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 2/2019

Budget 22.9.2019 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 1/2019

Budget 20.3.2019 г.
logo term

Предварителен бюджет за 2020 г

Budget 20.3.2019 г.
logo term

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Budget 25.10.2018 г.
logo term

Коригиращ бюджет № 1/2018

Budget 26.9.2018 г.
logo term

Предварителен бюджет за 2019 г

Budget 8.5.2018 г.
logo term

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. 

Budget 27.11.2017 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2017

Budget 21.9.2017 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2018 г

Budget 5.4.2017 г.
preview file

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. 

Budget 16.11.2016 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2016

Budget 20.10.2016 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2017 г.

Budget 15.4.2016 г.
preview file

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 

Budget 29.10.2015 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 2 2015

Budget 22.7.2015 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2016 г.

Budget 15.4.2015 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1 2015

Budget 13.3.2015 г.
preview file

Budget 2015

Budget 20.11.2014 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 2 2014

Budget 20.10.2014 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2014

Budget 9.7.2014 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2015 г.

Budget 15.4.2014 г.
preview file

БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. 

Budget 16.12.2013 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 2/2013

Budget 4.9.2013 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2013

Budget 29.4.2013 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2014 г.

Budget 15.4.2013 г.
preview file

БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. 

Budget 25.10.2012 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 2/2012

Budget 25.10.2012 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2012

Budget 17.10.2012 г.
preview file

Предварителен бюджет за 2013 г.

Budget 15.4.2012 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2011

Budget 27.10.2011 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 2/2010

Budget 25.11.2010 г.
preview file

Коригиращ бюджет № 1/2010

Budget 10.9.2010 г.