Image
IAMLADP

Центърът за преводи участва активно и в международни форуми. Той е член на International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publications (Международна годишна среща за езикова организация, документация и публикации, ІАМLADP) — най-голямата мрежа на ръководители на международни организации, използващи доставчици на конферентни и езикови услуги (предимно писмени и устни преводачи). ІАМLADP се председателства от ООН и представлява общност от около 10 000 езикови специалисти.

 

Общата цел на ІАМLADP е да се повиши ефикасността, качеството и рентабилността на конферентните, езиковите и издателските услуги във всяка от участващите организации, като на техните ръководители се предложи единствен по рода си форум, на който могат да обменят информация, да споделят опит в областта на политиките и практиките, да обединят ресурсите си за задачи от общ интерес и да насърчават обучението и обмена на персонал.

През последните няколко години Центърът за преводи създаде редица съвместни проекти за обучение в услуга на общността на ІАМLADP и ги предложи на стотици писмени преводачи от организации на ІАМLADP.