25 години в служба на езиковото многообразие

Създаден през 1994 г., Центърът за преводи изработва днес средно 750 000 страници годишно за над 60 възложители в цяла Европа. Съвместно с увеличаващия се брой на официалните езици на ЕС и на тясно специализираните възложители Центърът се разраства непрекъснато. Прочетете повече

Нашите партньори

Нашите възложители

Междуинституционално сътрудничество

Външни доставчици на езикови услуги

2930735.33
Pages translated since 1995
 
21188415
Марки на ЕС и дизайни на Общността, преведени от 1995 г. насам
 
814
Двойки езици

Последни новини

Banen